Search Results

Searching for: volunteers

 • Verhaal achter vrijwilligerstoerisme

  Sena Ebbers
  • Bemiddeling op de Nederlandse vrijwilligersmarkt

   Els van Gilst, René Schalk, Henk Garretsen, Ien van de Goor
    • Zorgcoöperaties: een wetenschappelijke verkenning vanuit drie perspectieven

     Jogé Boumans, Winke Swinkels, Ien van de Goor, Katrien Luijkx
     • ANTENNEBEROEPEN IN DE LOKALE GEMEENSCHAP ALS SLEUTEL VOOR DOORVERWIJZING VAN KWETSBARE OUDEREN NAAR HULPORGANISATIES

      Daan Duppen, An-Sofie Smetcoren, Sylvia Hoens, Karmien Nackaerts, Liesbeth de Donder
           • Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

            Els van Gilst, René Schalk, Henk Garretsen, Ien van de Goor
                 • Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

                  Angela Kok-Van Meer, Peter Leisink, Jo Thijssen, Sascha Kraus-Hoogeveen