Search Results

Searching for: role-play simulation gaming

 • ICT inbedden in de politieorganisatie: Spelsimulatie als ontwikkelomgeving voor nieuwe kennisdelingsprocessen

  Joeri van Laere
     • Let's play (serious gaming): Schooltransitiemanagement voor jeugdigen met een autismespectrumstoornis

      Patricia Vuijk, Kim Bul, Ewa M. Brand, Kirstin Greaves-Lord, Athanasios Maras, Chris H.Z. Kuiper