Search Results

Searching for: neighbourhood

 • The Munchausen paradigm for deprived neighbourhoods: pulling yourself out of the swamp of deprivation

  Jeannette Nijkamp, Jack Burgers, Chris Kuiper
                 • Vraaggericht werken door narratief onderzoek

                  Joos Meesters, Floor Basten, Martha van Biene
                  • Branding: Wijkidentiteit als aangrijpingspunt voor stedelijke vernieuwing

                   Freek de Meere, Peter van der Graaf, Kees Fortuin