Search Results

Searching for: kritisch realisme

  • Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojecten

    Michelle van der Tier, Koen Hermans, Marianne Potting