Search Results

Searching for: autonomy

  • Certificering in het Hoger Onderwijs: De medewerking van professionals aan kwaliteitscontrole

    Everard van Kemenade, Ferdie Migchelbrink
      • Zorgcoöperaties: een wetenschappelijke verkenning vanuit drie perspectieven

        Jogé Boumans, Winke Swinkels, Ien van de Goor, Katrien Luijkx