Search Results

Searching for: Youth care transformation

 • Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  Angela Kok-Van Meer, Peter Leisink, Jo Thijssen, Sascha Kraus-Hoogeveen
   • Community Care and the Care Transition in the Netherlands

    Ymke Kelders, Sanne ten Hoeve, Rick Kwekkeboom, Yvette Wittenberg, Stefanie van Zal, Linda Schmale
           • Zorgcoöperaties: een wetenschappelijke verkenning vanuit drie perspectieven

            Jogé Boumans, Winke Swinkels, Ien van de Goor, Katrien Luijkx
                 • ANTENNEBEROEPEN IN DE LOKALE GEMEENSCHAP ALS SLEUTEL VOOR DOORVERWIJZING VAN KWETSBARE OUDEREN NAAR HULPORGANISATIES

                  Daan Duppen, An-Sofie Smetcoren, Sylvia Hoens, Karmien Nackaerts, Liesbeth de Donder
                   • EERSTE RESULTATEN VAN HET KWALITEITSINSTRUMENT VOOR ZORGBOERDERIJEN

                    Harrie van Haaster, Fedde Bergsma, Jan Hassink
                    • Self-perceived health problems and unmet care needs of homeless people in the Netherlands : the need for pro-active integrated care

                     Marieke Verheul MSc, Igor van Laere, Dr Maria van den Muijsenbergh, Will van Genugten MSc