Search Results

Searching for: Social domain

 • MIND THE GAP: THE POTENTIAL OF PROFESSIONAL YOUTH WORK FOR CIVIC EMPOWERMENT AND ENGAGEMENT OF YOUTH AT SOCIAL RISK

  Ronald Crouzé, Tom Vanwing, Pieter Meurs
  • De effectiviteit van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën in jeugd- en opvoedhulp en maatschappelijk werk

   Renée N.H Tijdink, Carla Nouwen, Isolde Driesen, Annemiek Postma, Ron Scholte
     • VIA ACTIELEREN NAAR SYSTEMATISCH SIGNALEREN: EEN ALMEERS VOORBEELD

      Lineke Verkooijen, Cle Burgers, Evelyn Post, Evelien Schipper
        • Community Care and the Care Transition in the Netherlands

         Ymke Kelders, Sanne ten Hoeve, Rick Kwekkeboom, Yvette Wittenberg, Stefanie van Zal, Linda Schmale
           • Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

            Angela Kok-Van Meer, Peter Leisink, Jo Thijssen, Sascha Kraus-Hoogeveen