Search Results

Searching for: Local youth councils

 • De effectiviteit van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën in jeugd- en opvoedhulp en maatschappelijk werk

  Renée N.H Tijdink, Carla Nouwen, Isolde Driesen, Annemiek Postma, Ron Scholte
                 • Youth organizing als nieuwe werkwijze van het jongerenwerk

                  Judith Metz, Jolanda Sonneveld, Saïd Awad
                      • EDITORIAL

                       Josje van der Linden
                       • Beyond experimentation. Online strategies in social services

                        Sandra Beelen, Katrien Van den Meerschaute