Search Results

Searching for: Critical friend

 • Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Tine Van Regenmortel, Katrien Steenssens, Roos Steens
   • Zorgcoöperaties: een wetenschappelijke verkenning vanuit drie perspectieven

    Jogé Boumans, Winke Swinkels, Ien van de Goor, Katrien Luijkx
    • Sociale netwerken bij Eigen Kracht-conferenties

     Nathalie Groot, Gideon de Jong, Gert Schout
       • VIA ACTIELEREN NAAR SYSTEMATISCH SIGNALEREN: EEN ALMEERS VOORBEELD

        Lineke Verkooijen, Cle Burgers, Evelyn Post, Evelien Schipper
                       • PARTICIPATORY ACTION RESEARCH AND URBAN SOCIAL WORK: STRATEGIES FOR NAVIGATING THE CHALLENGES OF PARTICIPATION AND RECIPROCATION

                        Kaat Van Acker, Erik Cleas, Harm Deleu, Nele Gulinck, Liesbeth Naessens, Mieke Schrooten, Tom Flachet, Ali Moustache