Search Results

Searching for: Community Care

 • Double actorship in community health work from the perspectives of presence and empowerment

  Mariet Paes
   • Community Care and the Care Transition in the Netherlands

    Ymke Kelders, Sanne ten Hoeve, Rick Kwekkeboom, Yvette Wittenberg, Stefanie van Zal, Linda Schmale
    • Zorgcoöperaties: een wetenschappelijke verkenning vanuit drie perspectieven

     Jogé Boumans, Winke Swinkels, Ien van de Goor, Katrien Luijkx
     • ANTENNEBEROEPEN IN DE LOKALE GEMEENSCHAP ALS SLEUTEL VOOR DOORVERWIJZING VAN KWETSBARE OUDEREN NAAR HULPORGANISATIES

      Daan Duppen, An-Sofie Smetcoren, Sylvia Hoens, Karmien Nackaerts, Liesbeth de Donder
          • Self-perceived health problems and unmet care needs of homeless people in the Netherlands : the need for pro-active integrated care

           Marieke Verheul MSc, Igor van Laere, Dr Maria van den Muijsenbergh, Will van Genugten MSc
                   • Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

                    Tine Van Regenmortel, Katrien Steenssens, Roos Steens