Start Submission Become a Reviewer

Reading: Breder kijken, breder oogsten: een onderzoek naar kansen voor laaggeletterden in stadsdeel Laak

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Breder kijken, breder oogsten: een onderzoek naar kansen voor laaggeletterden in stadsdeel Laak

Authors:

Jenny Wildenbos ,

Lost Lemon, NL
About Jenny
Drs. Jenny Wildenbos, socioloog en medior onderzoeker bij onderzoeks- en adviesbureau Lost Lemon
X close

Ingrid Hendriksen

Lost Lemon, NL
About Ingrid
Dr. Ingrid Hendriksen, epidemioloog en senior onderzoeker bij onderzoeks- en adviesbureau Lost Lemon
X close

Abstract

De helft van de inwoners van de wijk Laak (gemeente Den Haag) is laaggeletterd. Ondanks het grote aanbod aan taalcursussen maken veel laaggeletterden hier nog geen gebruik van. De gemeente heeft de ambitie om het bereik van deze doelgroep te vergroten. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in kansen om deze inwoners perspectief te bieden op het verbeteren van hun basisvaardigheden. Uitgangspunt daarvoor was het identificeren van relevante differentiaties binnen de doelgroepen NT1 (laaggeletterden met Nederlands als eerste taal) en NT2 (degenen voor wie Nederlands de tweede taal is). In dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de design thinking-methode, waarbij we op iteratieve wijze de context van laaggeletterde inwoners in kaart hebben gebracht. Door middel van interviews met de inwoners zelf kregen we inzicht in de sociale context van de doelgroep. De resultaten tonen aan dat het aanpakken van laaggeletterdheid meer vereist dan het organiseren van taalaanbod; de doelgroep moet eerst worden gevonden en gemotiveerd. Het aanbod moet ook worden afgestemd op de behoeften van de doelgroep zelf, zodat zij zich aangesproken voelen.
How to Cite: Wildenbos, J. and Hendriksen, I., 2021. Breder kijken, breder oogsten: een onderzoek naar kansen voor laaggeletterden in stadsdeel Laak. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 30(6), p.None.
Published on 20 Dec 2021.
Peer Reviewed

Downloads

comments powered by Disqus