Start Submission Become a Reviewer

Reading: NAASTENBETROKKENHEID BINNEN DE GGZ BEZIEN VANUIT DE ERKENNINGSFILOSOFIE VAN HONNETH

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

NAASTENBETROKKENHEID BINNEN DE GGZ BEZIEN VANUIT DE ERKENNINGSFILOSOFIE VAN HONNETH

Authors:

Bram Gootjes ,

Fontys Hogeschool, NL
X close

Hanneke Claassens

Fontys Hogeschool, NL
About Hanneke
Hanneke Claassens is promovenda bij Prof. Philippe Delespaul en doet onderzoek naar de ervaringen van naasten van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
X close

Abstract

Naastenbetrokkenheid binnen de GGZ bezien vanuit de erkenningsfilosofie van Honneth
Persoonlijk herstel is een uniek proces van verandering richting een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de beperkingen die de psychische klachten met zich meebrengen. Hierin is terugwinnen van autonomie en zelfregie essentieel. Tegelijk is het essentieel om naasten en de omgeving in het herstelproces te betrekken. Hoe ondersteun je zowel de cliënt als diens naasten in dit unieke en individuele herstelproces? Dit artikel is een kritische beschouwing van ‘autonomie en zelfregie’ vanuit een begrip van sociale vrijheid met wederkerige erkenning als basis voor zelfontplooiing, zoals verwoord in de erkenningsfilosofie van Honneth. Deze erkenningsfilosofie wordt toegepast op de herstelvisie, naastenbeleid en triadisch werken in de GGZ. Ter verduidelijking wordt gebruik gemaakt van een praktijkvoorbeeld uit eigen kwalitatief onderzoek. De auteurs concluderen met Honneth dat erkenning van anderen en door anderen de basis vormt voor een eigen autonome identiteit. Tegelijk is ons zorgstelsel ingericht rond het individu en is de betekenis van de privérelatie niet te vatten en loopt deze het risico gereduceerd te worden tot een instrumentele samenwerkingsrelatie. Dit verdient meer aandacht, met name omdat professionele zorg- en hulpverleners passant zijn in een bestaand systeem

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.591
How to Cite: Gootjes, B. and Claassens, H., 2019. NAASTENBETROKKENHEID BINNEN DE GGZ BEZIEN VANUIT DE ERKENNINGSFILOSOFIE VAN HONNETH. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(6), pp.46–57. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.591
1000
Views
802
Downloads
Published on 31 Oct 2019.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus