Start Submission Become a Reviewer

Reading: To wear or not to wear(able)? Wearables in het gezondheidsdomein

Download

A- A+
Alt. Display

Students Work

To wear or not to wear(able)? Wearables in het gezondheidsdomein

Author:

Charlotte Adriana Lina

Charlotte Lina, MA, studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht. Met haar afstudeerartikel over wearables won ze de artikelwedstijd van haar opleiding. Na het afronden van de master Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn aan de NHL Stenden Hogeschool, werkt zij nu als projectleider innovatie bij Siza.
About Charlotte
Charlotte Lina, MA, studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht. Met haar afstudeerartikel over wearables won ze de artikelwedstijd van haar opleiding. Na het afronden van de master Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn aan de NHL Stenden Hogeschool, werkt zij nu als projectleider innovatie bij Siza.
X close

Abstract

To wear or not to wear(able)? Wearables in het gezondheidsdomein

De huidige samenleving is onderhevig aan verandering. In de afgelopen twee decennia zijn onze levens langzaam overgenomen door technologie. Het overgrote deel van de wereldbevolking is niet meer te onderscheiden van zijn of haar relatie met technologie in het dagelijks leven. Toch brengen nieuwe innovaties onzekerheden met zich mee, want van tevoren weet men niet welk uitkomsten de innovatie zal opleveren. Zeker is dat wearables een enorme opmars gaan maken (Alam, Arbia & Hamida, 2015). Wearable technologie heeft de potentie het sociaal werkveld drastisch te veranderen. De wearable, zoals een polsband, meet lichamelijke parameters, verzamelt data, herkent patronen en geeft interventies. Het gebruik van wearables is niet alleen een technologische verandering. Het is ook een verandering in denken over de hulpverlening zelf. Dit krijgt pas echt betekenis als je het bekijkt vanuit de opdracht van het sociaal werk om de eigen kracht van mensen te activeren en te versterken. Aannemelijk is dat het gebruik van een wearable in een hulpverleningstraject waarin genoemde elementen terugkomen, wilsbekwame cliënten uitdaagt om meer eigen regie te voeren over hun hulpverleningstraject en de hulpverlener in staat stelt het hulpverleningstraject gerichter te sturen. Dit artikel laat zien dat wearables de potentie hebben om een hulpverleningstraject doelmatiger te maken. Het artikel informeert over de toegevoegde waarde van het inzetten van wearables, het belang en de ontwikkelingen van wearables in de veranderende maatschappij, het omgaan met privacygevoelige gegevens en creëert bewustwording over de relatie tussen mens en technologie.

 

To wear or not to wear(able)? Wearables in mental healthcare

Modern society is subject to rapid change. Over the past two decades, our lives have been transformed through technology. The vast majority of the world's population can no longer be separated from technology in his or her daily life. New innovations bring uncertainty: we cannot know in advance what consequences they will have. Certain is, however, that wearables will take a prominent position in the marketplace (Alam, Arbia & Hamida, 2015). Wearable technology has the potential to change the fields of social work and healthcare. The wearable, such as a wristband, measures physical parameter, collects data, recognizes patterns and provides interventions. The use of wearables is not just a technological change, but it is also a change in how we consider our approach to healthcare. These changes only have value when we approach social work as a process of activating and reinforcing people's own strengths. It is colourable to expect that the use of a wearable in a treatment program as characterised above will challenge motivated patients to claim more direct control over their healthcare trajectory. This will allow aid workers to steer the trajectory in a more targeted way. This article aims to demonstrate that wearables have the potential to make healthcare trajectories more effective. The article informs the reader about the value of wearables, the importance of wearables in our changing society, and the handling of privacy-sensitive data. It also seeks to raise awareness about the relationship between people and technology.

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.582
How to Cite: Lina, C.A., 2018. To wear or not to wear(able)? Wearables in het gezondheidsdomein. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 27(6), pp.65–78. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.582
210
Views
166
Downloads
Published on 16 Oct 2018.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus