Start Submission Become a Reviewer

Reading: Sociaal werkers onder gemeentelijke regie. Pleidooi voor sociale rechtvaardigheid als basisp...

Download

A- A+
Alt. Display

Innovations in Social Practice and Education

Sociaal werkers onder gemeentelijke regie. Pleidooi voor sociale rechtvaardigheid als basisprincipe voor sociaal werk

Author:

Josien Hofs

Abstract

Burgers worden door de overheid bij voorkeur gezien als zelfredzaam en verantwoordelijk. Door de strengheid van regels (of de toepassing ervan) kan het niet anders of er worden groepen uitgesloten. Als iemand de formulieren niet goed begrijpt en daardoor verkeerd invult kan hem of haar dat zijn uitkering kosten. Mensen aan het loket die overstuur zijn over de zoveelste teleurstelling of afwijzing worden door mannen met een V op hun jasje “naar de uitgang begeleid”, en zij blijven dus verstoken van hulp. Het lijkt erop dat vooral modelburgers die zich op de voorgeschreven wijze gedragen welkom zijn. Maar er zijn ook mensen met verdriet, met boosheid, met teleurstellingen en frustraties. Soms hebben mensen een verstandelijke beperking, of een psychische stoornis. Juist deze mensen vallen snel buiten de boot bij een formele opstelling.

In deze bijdrage bespreken we de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor sociaal werkers die veelal werkzaam zijn in wijkteams.

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.542
How to Cite: Hofs, J., 2017. Sociaal werkers onder gemeentelijke regie. Pleidooi voor sociale rechtvaardigheid als basisprincipe voor sociaal werk. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 26(3), pp.65–71. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.542
895
Views
768
Downloads
Published on 19 Sep 2017.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus