Start Submission Become a Reviewer

Reading: Ouders in armoede: veerkrachtig, strijdvaardig of terneergeslagen?

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Ouders in armoede: veerkrachtig, strijdvaardig of terneergeslagen?

Authors:

Pamela Besselink ,

About Pamela

Pamela Besselink, M HCSW, is researcher of a practicalbased

research program at NIM Maatschappelijk Werk, an

organization for social work. She is also a social worker at

NIM Maatschappelijk Werk.

Correspondence to: Pamela Besselink, Panovenlaan 1,

6525 DZ Nijmegen, the Netherlands

X close

Margriet Braun,

About Margriet

Dr. Margriet Braun is researcher at Community Care &

Youth, Saxion University of Applied Sciences. She is also

a teacher in the Master Health Care & Social Work

at Saxion.

X close

Ellen Oosterkamp-Szwajcer

About Ellen

Dr. Ellen Oosterkamp-Szwajcer is researcher at

Community Care & Youth, Saxion University of

Applied Sciences. She is also a teacher in the Master

Health Care & Social Work at Saxion.

X close

Abstract

Parents in poverty: resilient, combative or depressed?

More and more Dutch families are having to contend with poverty. With this qualitative study we aim to contribute to the development of interventions for parents in poverty. We focus on the following question: How do parents in poverty experience their circumstances? Based on the modified grounded theory (Glaser & Strauss, 1967) we conducted semi structured interviews, fifteen parents participated. Results show three types of parents in poverty, based on four characteristics. The resilient parents manage quite well with their finances, they accept their situation, feel positive about their family life and have a positive feeling about life in general. The parents with fighting spirit have difficulties financially, are insecure about their situation, are focused on their children and feel hopeful about life in general. The depressed parents have problems  financially, feel angry and defeated, think parenthood is difficult and have a negative view on life in general. With the typology three different groups of parents in poverty are identified which can be useful as a theoretical model in social work. The model gives more insight into the conditions of life of parents in poverty, the way they experience their situations and the strategies they use to cope with their situation.

 

Ouders in armoede: veerkrachtig, strijdvaardig of terneergeslagen?

Armoede komt in Nederlandse gezinnen vaak voor. De hulpverlening die geboden wordt aan ouders in armoede kan een middel zijn om hen uit de armoede te helpen. Inzicht in de leefwereld van ouders in armoede is cruciaal voor het bieden van doelgerichte hulpvormen. In deze kwalitatieve studie naar de leefwereld van ouders in armoede staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe beleven ouders in armoede hun levensomstandigheden? Er is een kwalitatieve studie verricht conform de gemodificeerde grounded theory van Glaser en Strauss (1967). Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen onder 15 ouders in armoede. Het onderzoek heeft geresulteerd in een typologie met typen ouders in armoede. Er zijn drie typen te onderscheiden, de veerkrachtige ouders, de strijdvaardige ouders en de terneergeslagen ouders. De veerkrachtige ouders in armoede beschikken over de volgende vier kenmerken: “het redden met de financiën”, “tevredenheid en acceptatie”, “gezinsleven gaat goed” en “positief beeld over het leven”. De strijdvaardige ouders in armoede hebben de kenmerken: “moeilijk rondkomen met de financiën”, “bestaansonzekerheid en vechten”, “de kinderen moeten het goed hebben” en “hoopvol over het leven”. De terneergeslagen ouders in armoede beschikken over de kenmerken: “niet uitkomen met de financiën”, “boosheid en verslagenheid”, “ouderschap is zwaar” en “negatieve kijk op het leven”. De gevonden typologie heeft de heterogeniteit van de groep ouders in armoede geïdentificeerd en onderverdeeld in drie meer homogene subgroepen. De typologie kan in de praktijk gebruikt worden als een theoretisch denkmodel. Het biedt verdiepend inzicht in hun leefwereld, de wijze waarop zij hun levensomstandigheden beleven en de strategieën die zij hierin hanteren.

 

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.378
How to Cite: Besselink, P., Braun, M. and Oosterkamp-Szwajcer, E., 2013. Ouders in armoede: veerkrachtig, strijdvaardig of terneergeslagen?. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 22(4), pp.24–42. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.378
769
Views
580
Downloads
Published on 17 Dec 2013.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus