Start Submission Become a Reviewer

Reading: Scholarly communication and social work in the Google era

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Scholarly communication and social work in the Google era

Author:

Jan Steyaert

About Jan
Jan Steyaert is professor at Fontys University of Applied Sciences and the Master of Social Work at the University of Antwerp. Correspondence to: Fontys Social Studies, P.O. Box 347, 5600 AH Eindhoven, The Netherlands. E-mail: j.steyaert@fontys.nl
X close

Abstract

Scholarly communication and social work in the Google era In this text, we outline how new media has an impact on international scholarly communication and focus on how these changes (can) influence the traditional gap between research and practice. We do so by describing the dreams of yesterday, the facts of today and the possible consequences for the near future. The most significant development on the interface between science and information technology is not so much the increased computational power but the increased availability of scientific information, be it communication between scientists through virtual libraries or discussion lists, or between scientists and students through electronic learning environments. Through this development of more digital scientific communication and more visibility of that communication in the public realm, the traditional schism between science and practice changes. Combining this with the increasing plea for more applicability of research results, it is time to supplement the science citation index with the Google citation index. Onderzoekscommunicatie in sociaal werk in het Google tijdperk In dit artikel zetten we uiteen hoe de opkomst van nieuwe media van invloed is op communicatie tussen wetenschappers wereldwijd, en hoe deze veranderingen van invloed (kunnen) zijn op het traditionele gat tussen wetenschap en praktijk. We doen dit door het beschrijven van de dromen van gisteren, de feiten van vandaag de dag en de mogelijke consequenties daarvan voor de toekomst. De belangrijkste ontwikkeling die zich op het raakvlak van wetenschap en informatietechnologie heeft voorgedaan, is niet zozeer de toename in technische mogelijkheden, maar vooral de toegenomen beschikbaarheid van wetenschappelijke informatie, zij het communicatie tussen wetenschappers binnen de virtuele omgeving van bibliotheken of op discussiefora op het internet, of communicatie tussen wetenschappers en studenten middels een elektronische leeromgeving. Deze toename in communicatie tussen wetenschappers en de toegenomen zichtbaarheid daarvan, heeft gevolgen voor de traditionele afstand tussen wetenschap en praktijk. Een andere ontwikkeling die met deze discussie samenhangt, is een toegenomen vraag naar meer toepasbare onderzoeksresultaten. We stellen daarom dat het tijd is om de Science Citation Index aan te vullen met de Google Citation Index.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.288
How to Cite: Steyaert, J., 2011. Scholarly communication and social work in the Google era. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 20(4), pp.79–94. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.288
118
Views
82
Downloads
Published on 01 Dec 2011.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus