Start Submission Become a Reviewer

Reading: Ruimte of Kloof? Over afstemming tussen managers en professionals

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Ruimte of Kloof? Over afstemming tussen managers en professionals

Author:

Nelly Labrie

About Nelly
Nelly Labrie MSc is manager Social Work at Maatschappelijke Dienstverlening Alexander in Rotterdam (Social Services Alexander, Rotterdam, The Netherlands). Since 2005, Labrie contributes to the development of outreach services in social work. In 2009, she obtained a master in Social Intervention at the National Expertise Centre for Social Intervention (LESI) in the Netherlands, on a thesis about communication and cooperation by managers and professionals (2009). Correspondence to: N. Labrie, MDA, Marten Meesweg 141, 3068 AV Rotterdam.
X close

Abstract

Space or gap? About communication and cooperation between managers and professionals Social workers often find themselves captured between a managerial logic, which is often instrumentally orientated and bureaucratically organized and the logic of the client, which is often dominated by chaos, complexity and rarely standard. The professional social worker has to deal with the tensions resulting from this. This article presents the findings of a small sample, qualitative study into the cooperation between managers and professionals, in their efforts to deal with these collapsing logics. Professionals and managers were interviewed on the question: How can managers together with professionals, despite these differences in logic, tune in on people who are difficult to reach? How do managers and professionals communicate and cooperate with each other? What about the factor “trust”? The resulting data was analyzed by using the model of the theory of changing of Donkers (2006, 2008). The results show that professionals as well as managers tend to focus on their own logic and feel powerless in their mutual communication. Mutual trust, taking responsibility and allowing others to take responsibility and reciprocal communication are all key factors for successful cooperation. Ruimte of Kloof? Over afstemming tussen managers en professionals Outreachend maatschappelijk werkers raken soms klem tussen een managementlogica, die gekenmerkt wordt door processturing, standaardisering van werkwijzen en procedures, en de logica van cliënten, welke onvoorspelbaar is en vaak gekenmerkt wordt door emoties en complexiteit. In dit artikel worden de resultaten van een kleinschalig, kwalitatief onderzoek gepresenteerd, waarin de samenwerking tussen managers en professionals wordt onderzocht aan de hand van interviews, in hun pogingen de kloof tussen beide logica’s te dichten. De resulterende data zijn geanalyseerd met behulp van Donkers’ theorie over verandering (Donkers, 2006, 2008). De bevindingen laten zien dat zowel professionals als managers geneigd zijn zich op te sluiten in hun eigen logica en zich machteloos voelen in de onderlinge communicatie. Wederzijds vertrouwen, het nemen – en laten – van verantwoordelijkheid en wederkerige afstemming zijn allemaal belangrijke factoren bij het vormgeven aan een succesvolle samenwerking.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.249
How to Cite: Labrie, N., 2011. Ruimte of Kloof? Over afstemming tussen managers en professionals. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 20(1), pp.100–117. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.249
201
Views
186
Downloads
Published on 10 Mar 2011.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus