Start Submission Become a Reviewer

Reading: Results-Based Accountability: there is more to it than the right tools

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Results-Based Accountability: there is more to it than the right tools

Authors:

Kees Fortuin ,

About Kees
Kees Fortuin is interested in processes of community organization. He is currently working in social area development, an approach whereby value is added through the implementation of social processes. He is the social supervisor for Overstad, a large-scale development in Alkmaar (the Netherlands). Correspondence to: Fortuin Sociale Gebiedsontwikkeling Bolksbeekstraat 19, 3521 CM Utrecht, the Netherlands, +31 6 25556981.
X close

Erik van Marissing

About Erik
Erik van Marissing is an urban geographer at the Verwey-Jonker Institute. His research concentrates on social issues in urban neighbourhoods, such as social cohesion, citizen participation, mutual trust and social safety. His dissertation Corporate actors in the neighbourhood was recently published (2008) by Utrecht University. Correspondence to: Verwey-Jonker Institute, Kromme Nieuwegracht 6, 3512 HG Utrecht, the Netherlands, +31 30 2300799.
X close

Abstract

Craftsmanship in social intervention, as with all craftsmanship, entails more than merely developing and using a set of tools. It is also about choosing the right tool at the right moment, about knowing the possibilities and limitations of each tool and about quickly finding another tool if the results are not as expected. In this article, we reflect on our experiences with a particular tool, Results-Based Accountability (RBA). The context is the neighbourhood regeneration process in Katendrecht. This peninsula neighbourhood is located in the centre of what used to be a lively harbour area of Rotterdam (the Netherlands). We claim that adopting a proven method of citizen participation is no guarantee of results if the local context is not taken into account and if local decisions are not related to decision-making processes at higher policy levels. We will focus on three topics. Firstly, we will discuss the merits of the Results-Based Accountability participation method in its own right. Secondly, we will draw attention to the limitations of procedures that rely heavily on decision-making, such as RBA, and to complement this method, we will suggest the development of a shared story or narrative. Finally, we will focus on the relevance of the policy environment for neighbourhood regeneration. Having elaborated these issues we will then be able to assess the value of RBA in neighbourhood regeneration processes. Zoals voor alle ambachten geldt, behelst goed vakmanschap in sociale interventiepraktijken meer dan het ontwikkelen en toepassen van gereedschap. In interventiepraktijken is het immers ook van belang om op het juiste moment de juiste “gereedschappen” te gebruiken en over te schakelen op een andere werkwijze als de gehanteerde benadering niet werkt. In dit artikel worden de praktijkervaringen besproken die zijn opgedaan met één specifiek gereedschap dat in sociale interventiepraktijken wordt gebruikt: de Results-Based Accountability (RBA). Deze ervaringen zijn opgedaan in de Rotterdamse wijk Katendrecht, in het kader van de stedelijke vernieuwing. De auteurs claimen dat een bewezen methode als RBA alleen succes zal hebben als rekening wordt gehouden met de context waarin een interventie plaatsvindt en als centrale (op stedelijk niveau) en decentrale besluitvormingsprocessen (op het niveau van de wijk en de interventie) rekening houden met elkaar. Drie onderwerpen passeren daarbij de revu. Allereerst wordt ingegaan op de positieve aspecten van de methode RBA. Vervolgens wordt gewezen op de nadelen van methoden die sterk leunen op besluitvormingsprocessen, zoals RBA. De auteurs stellen voor om als aanvulling op de methode het “verhaal” van de buurt te reconstrueren. Ten derde wordt de beleidscontext waarin de interventie plaatsvindt belicht, waarna het artikel wordt besloten met een oordeel over de waarde van RBA als gereedschap in de stedelijke vernieuwing.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.173
How to Cite: Fortuin, K. and van Marissing, E., 2009. Results-Based Accountability: there is more to it than the right tools. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 18(3), pp.81–97. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.173
217
Views
156
Downloads
Published on 25 Sep 2009.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus