Books

KLIMAATCRISES: BETROKKENHEID ÉN ONGEMAK

Authors:

Abstract

Naast de beschouwende werken van Latour in deze rubriek van JSI, vormt deze recensie van twee studies over klimaatverandering van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een empirisch contrapunt. In hoeverre bieden actuele opvattingen en praktijken van burgers over verduurzaming aanknopingspunten voor Latours ecologische denken? In Klimaataanpak: toekomstbepalende keuzes voor onze samenleving kijken De Kluizenaar en Flore (2021) naar opvattingen van burgers over klimaatverandering en klimaatmaatregelen. Mensink reconstrueert in Barstjes in de lokale gemeenschap (2021) drie lokale conflicten over verduurzamingsplannen en hun impact op de lokale gemeenschap

  • Year: 2022
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Page/Article: 77-82
  • DOI: 10.54431/jsi.721
  • Published on 1 Apr 2022
  • Peer Reviewed