Books

DUURZAAMHEID EN SOCIAAL WERK

Authors:

Abstract

Deze boekenrubriek gaat over duurzaamheid en de klimaatkwestie en dan vooral over de vraag of deze onderwerpen tot het sociaal domein moeten worden gerekend. In de praktijk verhouden sociaal werkers zich in toenemende mate tot de klimaatkwestie en dan met name tot de energietransitie. We zien dat dat op een vrij instrumentele manier gebeurt vanuit een vraag naar gedragsverandering: hoe kan sociaal werk ondersteuning bieden om de beleidsdoelen op het gebied van de energietransitie te halen? Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld het benaderen van en contact onderhouden met bewoners en ervoor zorgen dat er draagvlak komt of blijft voor de interventies op het gebied van de energietransitie. Of sociaal werkers worden betrokken bij een energie-gerelateerd onderwerp dat raakvlakken heeft met sociale thema’s zoals bij energiearmoede het geval is. Met de bespreking van twee boeken van Bruno Latour en twee rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) willen we als gastredacteuren het discours verbreden en de vraag opwerpen of duurzaamheid niet in veel bredere zin als een sociaal thema zou moeten worden opgevat.

  • Year: 2022
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Page/Article: 62-67
  • DOI: 10.54431/jsi.720
  • Published on 1 Apr 2022
  • Peer Reviewed