Articles

SOCIAAL SCHADUWWERK: INFORMELE SOCIAALWERKPRAKTIJKEN IN BELGIË EN NEDERLAND

Authors:

Abstract

Naast formele instellingen en organisaties zijn er in het sociale landschap heel wat informele initiatieven actief, die feitelijk ook aan sociaal werk doen. Informele spelers bieden hulp, zorg of steun aan hun leden en bezoekers, en/of vervullen een brugfunctie naar formele welzijnsorganisaties. Zij vervullen die rol in het bijzonder voor doelgroepen die om verschillende redenen afstand of drempels ervaren tot het formele zorg- en welzijnsaanbod. Ondanks de belangrijke rol die zij opnemen, zijn deze spelers vaak nog onbekend terrein voor zowel formele zorg- en welzijnsactoren als voor beleidsmakers. Gebaseerd op onderzoek uit België en Nederland werpen we in dit artikel licht op dit ‘sociaal schaduwwerk’, haar kenmerken en werkzame bestanddelen. Ook bekijken we het schaduwwerk in relatie tot formele sociaal werk organisaties en de (lokale) overheid. Ondanks de mogelijke meerwaarde van samenwerking blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om een duurzame en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie op te bouwen of om het sociaal schaduwwerk vanuit de overheid effectief te ondersteunen. Het bewaken van de eigenheid van informele spelers vormt hierbij een bijzonder aandachtspunt

Keywords:

Informeel sociaal werksociaal schaduwwerkvermaatschappelijkingparticipatiesamenlevingburgerinitiatieven
  • Year: 2022
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Page/Article: 4-23
  • DOI: 10.54431/jsi.682
  • Published on 1 Apr 2022
  • Peer Reviewed