Books

PROFESSIONALS BESTUDEREN KRITISCH DE PRAKTIJK EN DOEN WAAR NODIG PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

Authors:

Abstract

In de voorgaande besprekingen werden we meegenomen in de wereld van professionals werkzaam in het jeugddomein. Centraal stonden kritische professionals die samen met
onderzoekers hun praktijken bestudeerden en waar nodig onderzoek deden. In het boek Onderzoekend vermogen in de praktijk (2020) beschrijven Van der Velde, Munneke, Jansen
en Dikkers hoe (aankomend) professionals anno 2021 hier vorm aan kunnen geven in hun praktijk. Zonder uitgebreid in te gaan op de bestaande debatten over fundamenteel,
toegepast en praktijkgericht onderzoek en de rol daarvan in de professionele praktijk wordt een compleet én concreet overzicht geboden van wat onderzoekend vermogen zou
kunnen zijn en hoe dat kan worden ingezet. Steeds weer  wordt de praktijk centraal gezet en de link gemaakt met de beroepsproducten die de professional ontwikkelt in die praktijk. Doelgroep van het boek zijn (aankomend) professionals.

  • Year: 2021
  • Volume: 30 Issue: 2
  • Page/Article: 11-15
  • DOI: 10.54431/jsi.681
  • Published on 16 Mar 2021
  • Peer Reviewed