Articles

WERKZAME ELEMENTEN EN RANDVOORWAARDEN IN DE SAMENWERKING TUSSEN JONGERENWERK EN SCHOLEN VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS

Authors:

Abstract

Jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs werken steeds meer samen om een gezamenlijke preventieve aanpak te bieden voor schooluitval en radicalisering van jongeren. Tegelijkertijd weten we nog weinig over wat de werkzame elementen zijn van samenwerking tussen jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs en welke randvoorwaarden nodig zijn om deze samenwerking plaats te laten vinden. Middels kwalitatief onderzoek bestaande uit verschillende methoden en technieken die de stappen van de grounded theory volgen hebben wij zeven samenwerkingspraktijken tussen het jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland verkend. In deze verkenning hebben wij vier potentiële werkzame elementen en drie potentiële randvoorwaarden geïdentificeerd die mogelijk bijdragen aan een goed verloop van de samenwerking. Verder onderzoek is nodig om de geïdentificeerde werkzame elementen en randvoorwaarden te onderbouwen en vast te stellen of, hoe en in welke mate samenwerking bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren

Keywords:

Jongerenwerkvoortgezet onderwijssamenwerkingwerkzame elementen en randvoorwaarden
  • Year: 2021
  • Volume: 30 Issue: 3
  • Page/Article: 17-36
  • DOI: 10.54431/jsi.661
  • Published on 3 Jun 2021