Innovations in Social Practice and Education

SOCIAAL TRANSFORMEREN KAN ALLEEN LEREND

Authors:

Abstract

De Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD) bestaan ruim 10 jaar en zijn inmiddels een gevestigd instituut geworden in de praktijkontwikkeling van het sociale domein in Nederland. In de 15 werkplaatsen wordt praktijkgericht onderzoek gedaan in netwerken van regionale samenwerkingspartners van gemeenten, maatschappelijke organisaties & onderzoekers, studenten en docenten van hogescholen. Rondom gedeelde thema’s zoals armoede, de sociale basis, sociale teams, integraal samenwerken, formeel-informele samenwerking en eigen regie proberen zij tot duurzame praktijkverbetering te komen vanuit een gezamenlijk kennis- en ontwikkelingsproces. Geen wonder dus dat samen leren een belangrijk element van het proces van deze werkplaatsen vormt. De WSD werken allemaal dan ook met een of andere vorm van actieonderzoek of actieleermethoden. Vanwege het doorgaans grote aantal betrokkenen in de regionale netwerken heeft dat veelal de vorm van een leergemeenschap-achtige setting met zogeheten communities of practice of leerateliers.

  • Year: 2020
  • Volume: 29 Issue: 7
  • Page/Article: 18-24
  • DOI: 10.18352/jsi.673
  • Published on 10 Dec 2020
  • Peer Reviewed