Books

HERVORMING SCHOOLCULTUUR IN AANPAK KANSENONGELIJKHEID ONDERWIJS

Authors:

Abstract

Kansenongelijkheid in het onderwijs. Een thema waar we weer even met de neus bovenop zijn gedrukt door de coronacrisis. Via docenten die de bel luiden over het niet bereiken van groepen leerlingen (Kuiper, 2020a), via het Centraal Plan Bureau dat waarschuwt dat het feit dat de eindtoets dit jaar niet is afgenomen de kansenongelijkheid in het onderwijs kan vergroten (PO-raad, 2020) of via de Onderwijsraad die in een advies aan de ministers pleit voor ‘gerichte investeringen’ en kansenongelijkheid bestempelt als één van de hoofdthema’s (Kuiper, 2020b; Onderwijsraad, 2020).

  • Year: 2020
  • Volume: 29 Issue: 7
  • Page/Article: 7-12
  • DOI: 10.18352/jsi.671
  • Published on 10 Dec 2020
  • Peer Reviewed