Editorial

EDITORIAL

Authors:

Abstract

De boekenrubriek neemt ons deze keer mee naar de verre uithoeken van ons land. Oudhoofdredacteur van Journal of Social Intervention Nol Reverda recenseert voor ons het boek van Floor Milikowski hierover. Met haar vraagt hij aandacht voor de problematiek van krimpgebieden langs de Nederlandse grenzen, waar veel minder in wordt geïnvesteerd dan in de grote steden in de Randstad. Het boek van Iliass El Hadioui en anderen, gerecenseerd door Inger Smid, laat zien dat de superdiversiteit daar ondanks alle investeringen toch voor de nodige uitdagingen in het (middelbaar beroeps) onderwijs zorgt. Het bestuurlijke antwoord is ‘maatwerk’, zou je zeggen, maar dan laat de evaluatie van vijf jaar lokaal sociaal domein door Piet-Hein Peeters en Jasper Loots weer zien dat dat erin kan ontaarden dat gemeentes op de ‘blauwe toer’ gaan. Recensent Gert Schout spreekt zelfs van een ‘blauw monster’, dat gericht is op beheersing en controle in plaats van op lokale mogelijkheden om collectieve kracht en sociale verbanden te ontwikkelen en versterken. Terug naar onze oud-hoofdredacteur: de uithoeken zijn dan wel de ‘verliezers’ in economische zin, maar zij zouden ook weleens alternatieven kunnen laten zien als antwoord op de niet langer houdbare gevolgen van de groei-economie. Verliezers worden dan winnaars. Dit vereist een andere kijk op problemen en mogelijkheden en dat is waar El Hadioui en zijn mede-auteurs ook voor pleiten als zij laten zien dat er een cultuuromslag nodig is om de superdiversiteit als verrijking in plaats van probleem te zien. Zo is niet alles wat het lijkt en daar zou het lokale bestuur, als dit gericht is op het ondersteunen van lokale kracht in plaats van beheersbaarheid, wel iets van kunnen leren.
  • Year: 2020
  • Volume: 29 Issue: 7
  • Page/Article: 1-1
  • DOI: 10.18352/jsi.670
  • Published on 10 Dec 2020
  • Peer Reviewed