Books

HET BLAUWE MONSTER EN DE DRIE D’S

Authors:

Abstract

Op 1 januari 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, participatie en de zorg aan langdurig zieken en ouderen, een operatie die ook wel bekend staat als de drie D’s, de drie decentralisaties. Een operatie die beleidsvrijheid zou brengen en vrij besteedbare middelen voor gemeenten. ‘Integraal´, ‘nabij’, ‘ontschot´, ‘maatwerk´, dat waren de toverwoorden.

De drie decentralisaties zouden integraal werken mogelijk moeten maken in kolommen die voorheen maar moeilijk tot samenwerken te bewegen waren zoals jeugdhulp, maatschappelijke opvang, armoedebestrijding, schuldhulp, werk, scholing en participatie. De operatie ging gepaard met een budgetkorting van rond de 20%, niettemin werd er 10 miljard euro overgeheveld naar de 393 Nederlandse gemeenten.

  • Year: 2020
  • Volume: 29 Issue: 7
  • Page/Article: 13-17
  • DOI: 10.18352/jsi.669
  • Published on 10 Dec 2020
  • Peer Reviewed