Articles

EEN RELATIONELE ROUTE TOT GEDEELD OPVOEDERSCHAP. RESULTATEN VAN ONDERZOEK NAAR HET SAMEN OP VOEDEN DOOR OUDERS EN GEZINSHUISOUDERS

Authors:

Abstract

In dit artikel presenteren we de uitkomsten van een grootschalig praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen gezinshuisouders en ouders van jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen. De volgende onderzoeksvraag was daarbij leidend: Welke aanpak om tot een constructieve samenwerkingsrelatie te komen tussen ouders en gezinshuisouders, in de zorg en opvoeding van een jongere die niet meer thuis kan wonen, kan worden ontleend aan theorie en praktijk? Het onderzoek bestaat uit vier fasen waarin achtereenvolgens: 1) een verkenning is gedaan naar wat samenwerking constructief maakt; 2) een verdieping is gedaan door naar concrete samenwerkingsituaties te kijken; 3) is geverifieerd of de analyse van de eerste twee fases voldoende verklaring biedt voor constructieve samenwerking en wat belangrijke bestanddelen zijn van een aanpak waarin samenwerking centraal staat; 4) In de laatste fase zijn de uitkomsten gevaloriseerd door te komen tot een aanpak: een relationele route tot gedeeld opvoederschap.

Keywords:

Gedeeld opvoederschapgezinshuishuizenoudersgezinshuisouders
  • Year: 2020
  • Volume: 29 Issue: 6
  • Page/Article: 21-42
  • DOI: 10.18352/jsi.635
  • Published on 15 Oct 2020