Innovations in Social Practice and Education

WAAR EEN KLEIN PROJECT GROOT IN IS, CONSTRUCTIE VAN EEN INTERVENTIE DOOR DOEN EN DIALOOG

Authors:

Abstract

Een interventie om financiële (opvoed-)vaardigheden te versterken. Het was tot in de puntjes doordacht, besproken en vormgegeven met sociaal werkers, een ervaringsdeskundige, studenten en onderzoekers. We voorzagen in alle randvoorwaarden volgens de theorie van Schaarste van Sendhil Mullainathan (2014) en noemden het ‘het Zakg€ldproject’. We wachtten met open armen op alle ouders en alle kinderen die een half jaar lang zakgeld en coaching wilden krijgen. Maar ze kwamen niet. Na wat verruimingen in de deelnamecriteria en extra werving meldde zich, welgeteld, één belangstellende ouder. Deze ervaring leerde ons dat een theoretisch zorgvuldig ontworpen interventie niet per se leidt tot een succes in de praktijk. Dit artikel beschrijft de gezamenlijke constructie van een interventie.

  • Year: 2019
  • Volume: 28 Issue: 7
  • Page/Article: 15-22
  • DOI: 10.18352/jsi.631
  • Published on 12 Dec 2019
  • Peer Reviewed