Articles

STERKE MOEDERS, STERKE KINDEREN. PROCESMATIGE ONTWIKKELING VAN DUURZAME VEERKRACHT

Authors:

Abstract

Het project ‘Sterke moeders, sterke kinderen’ van de organisatie Wiegwijs bracht dertien vrouwen met een kwetsbaar profiel gedurende drie jaar op regelmatige basis samen. Alle deelneemsters ervoeren dit proces als een keerpunt in hun leven: niet enkel zijzelf, maar ook hun kinderen en hun omgeving werden er sterker door.

De organisatie koos voor een aanpak van empowerment en veerkrachtverhoging. Vertrekkend vanuit de sterktes en kwetsbaarheden van de deelnemers, leerden wij hen stapsgewijs hun eigen kracht en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen, en deze vaardigheid via opvoedingsondersteuning door te geven aan hun kinderen en hun omgeving.

Deze aanpak is essentieel om uit de vicieuze cirkel van kansarmoede te komen - maar vraagt tijd, vandaar de keuze voor langdurige en intensieve trajecten. Omdat een ondersteunend netwerk belangrijk is, werd er gewerkt in groepen met een sterk en veilig professioneel kader. 

Uit de evaluaties en impactmetingen blijkt dat de positieve verandering bij de moeders, hun kinderen en hun directe omgeving een jaar na afsluiting van het traject nog steeds zichtbaar is. Meer nog, het is een accelerator naar verdere groei – een preventieve investering die loont.

Keywords:

VeerkrachtEmpowermentOpvoedingsondersteuningGroepsgerichtKansarmoedeSociale impact KwetsbaarheidMaatschappelijke ondersteuning
  • Year: 2020
  • Volume: 29 Issue: 6
  • Page/Article: 61-84
  • DOI: 10.18352/jsi.617
  • Published on 15 Oct 2020