Editorial

Redactioneel

Authors:

Abstract

Voor de studie van sociale interventiepraktijken is handelingsonderzoek een zeer relevante vorm van kennisverwerving, mede omdat dergelijk onderzoek bij uitstek een brug slaat tussen theoretische kennis en praktijkkennis, een van de expliciete doelen die ook het tijdschrift Sociale Interventie nastreeft.
  • Year: 2008
  • Volume: 17 Issue: 3
  • Page/Article: 3-4
  • DOI: 10.18352/jsi.60
  • Published on 29 Sep 2008
  • Peer Reviewed