Articles

ONTMOET EEN HOMO IN DE KLAS

Authors:

Abstract

Ontmoet een homo in de klas

Lessen over seksuele diversiteit zijn sinds 2012 verplicht. Hebben deze lessen effect, ook bij orthodox-protestantse jongeren, die meer dan gemiddeld homonegatief zijn? In dit artikel kijken we naar de lesbrief ‘Homo in de Klas’. Via een methodiek van verklarende evaluatie werd onderzocht of met name de ontmoeting met een christelijke homoseksueel bijdraagt aan een toename van empathie en een afname van stereotypen. Het onderzoek omvatte 636 leerlingen uit

37 derde klassen havo/vwo van vier scholen voor voortgezet onderwijs met een gereformeerde signatuur. De resultaten van het quasi-experimenteel onderzoek laten zien dat de interventie een klein, verminderend effect heeft op stereotype beelden die leerlingen hebben over homoseksuelen. Er werd geen effect op empathie gevonden. Uit interviews met 35 leerlingen komen enkele werkzame mechanismen naar voren, zoals het uiterlijk van de gastspreker en zijn authentieke, herkenbare verhaal. Dit sluit aan bij de kennis dat een dergelijke ontmoeting effect kan hebben wanneer er sprake is van geringe bekendheid, kennis en bespreekbaarheid rond seksuele diversiteit in de eigen directe omgeving.

Keywords:

Homophobiasexual orientationstereotypingempathyhomosexualityintergroup relationsreligious youthdiscrimination
  • Year: 2019
  • Volume: 28 Issue: 6
  • Page/Article: 25-45
  • DOI: 10.18352/jsi.592
  • Published on 31 Oct 2019