Start Submission Become a Reviewer

Viewing Metrics for:

DE TOTSTANDKOMING VAN MEETINSTRUMENTEN VAN EMPOWERMENT ONDER DE LOEP. INSTRUMENTONTWIKKELING VOLGENS DE KWALITEITSSTANDAARDEN, EEN KRITISCHE BESCHOUWING

Published on 20 Jun 2019.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article