Articles

Participation and healthcare: a survey investigating current and desired levels of collaboration between patient organizations and hospitals

Authors:

Abstract

Participation and healthcare: a survey investigating current and desired levels of collaboration between patient organizations and hospitals

Background: Patient participation is widely seen as a way of improving the quality of healthcare. It is encouraged by public health policies, but the systematic development and implementation of these policies in practice is still lacking.

Objective: To facilitate a structural approach to the involvement of patient organizations at the meso level, we conducted an explorative survey to gain an understanding of the current state of collaboration between patient associations and hospitals, and to gain an insight into the needs and wishes of these patient organizations.

Design: 111 patient organizations participated in our cross-sectional web-based survey. The results were analysed using a quantitative and qualitative approach.

Results: The majority of the patient organizations in the survey aspired to “advise” healthcare professionals regarding service development and evaluations. They wish to participate in hospital processes, produce brochures to inform their peers and provide support for peers. The aim of their collaboration with hospitals is fourfold: to offer complementary services to patients of the hospital, increase patient satisfaction, facilitate patient empowerment and increase the quality of care. In general, the organizations reported a need for increased support.

Discussion and conclusion: The ultimate ambition of patient organizations is to collaborate more closely with professionals and become an acknowledged partner in patient care networks. After all, successful collaboration can produce synergies and establish a complementary type of care and information for both patients and caregivers.

 

Participatie en gezondheidszorg: een surveyonderzoek naar de huidige en gewenste samenwerking tussen patiëntenorganisaties en ziekenhuizen
Patiëntenparticipatie is één van de manieren om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Het wordt dan ook gepromoot door verschillende beleidsinstanties, maar een systematische ontwikkeling en implementatie in de praktijk ontbreken voorlopig nog. Om een structurele aanpak van patiëntenparticipatie op mesoniveau uit te werken werd een exploratieve studie uitgevoerd om de huidige stand van zaken en de wenselijkheden op het vlak van samenwerking tussen patiëntenverenigingen en ziekenhuizen in kaart te brengen. In totaal namen 111 patiëntenorganisaties deel aan onze “cross-sectionele online enquête”. De resultaten werden geanalyseerd door middel van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Uit de resultaten bleek dat de meerderheid van de patiëntenorganisaties ernaar streeft om ziekenhuizen en hun medewerkers te “adviseren”. Daarnaast willen patiëntenorganisaties samenwerken om brochures te ontwikkelen en hun lotgenoten te informeren en ondersteunen. Het doel van hun samenwerking is viervoudig: het aanbieden van aanvullende diensten aan patiënten in het ziekenhuis, het vergroten van de tevredenheid, het bevorderen van empowerment bij patiënten en het verbeteren van de zorgkwaliteit. In het algemeen signaleren de patiëntenorganisaties een behoefte aan meer ondersteuning tijdens participatieactiviteiten. De conclusie is dat de patiëntenorganisaties nauwer willen samenwerken met professionals om zo een erkende partner te worden in het zorgnetwerk van de patiënt. Succesvolle samenwerking tussen beide partijen kan immers leiden tot synergiën en een complementair type van zorg en informatie voor zowel patiënten als professionals.

Keywords:

Belgiumsurveypatient participationpatient associationshospitalsexperiential knowledgehealth care
  • Year: 2018
  • Volume: 27 Issue: 4
  • Page/Article: 4-28
  • DOI: 10.18352/jsi.572
  • Published on 3 Jul 2018
  • Peer Reviewed