Students Work

Ervaring is de beste leermeester. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij vechtscheidingen

Authors:

Abstract

ABSTRACT

 

Experience is the best teacher. Using experiential expertise in high conflict divorces

The term high conflict divorce applies when a divorce evolves into a prolonged and serious conflict between parents, in which they completely lose sight of their children’s needs and interests. As a result, the children sustain psychological damage. Currently, there are 16,000 children in the Netherlands who are estimated to suffer severely from their parents’ divorce. Annually, another 3500 children get to experience such circumstances (Baracs, 2014). Over the last few years, this topic has received much attention on a national scale. Although several studies were conducted and various initiatives were developed, a suitable solution still has not been found. Apart from this attention, there is the use of “experiential expertise”: expertise derived from experience and complemented with education. Within mental health care, it has shown to work surprisingly well. This article advocates the use of experiential expertise in youth care, particularly in case of high conflict divorces. Experiential expertise helps to prevent things from getting worse.

 

SAMENVATTING


Ervaring is de beste leermeester. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij vechtscheidingen

De term vechtscheiding wordt gebruikt wanneer een scheiding zich ontwikkelt tot een langdurig en ernstig conflict tussen ouders, waarbij zij de belangen van het kind volledig uit het oog verliezen. De kinderen lopen hierbij psychische schade op. Naar schatting hebben op dit moment 16.000 kinderen in Nederland ernstig last van de vechtscheiding van hun ouders. Jaarlijks krijgen zo'n 3500 kinderen hiermee te maken (Baracs, 2014). De laatste jaren krijgt dit onderwerp op landelijk niveau veel aandacht. Maar verschillende onderzoeken en initiatieven ten spijt is er nog geen geschikte oplossing gevonden. Naast deze aandacht is er de inzet van ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg die verrassend goed blijkt te werken. Dit artikel pleit voor de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp en in het bijzonder bij scheidingen. Ervaringsdeskundigheid helpt erger voorkomen.

Keywords:

Kinderenvechtscheidingenervaringsdeskundigheidtraumageestelijke gezondheidszorg
  • Year: 2017
  • Volume: 26 Issue: 4
  • Page/Article: 47-57
  • DOI: 10.18352/jsi.551
  • Published on 19 Dec 2017
  • Peer Reviewed