Innovations in Social Practice and Education

Ethische adviescommissies en praktijkgericht onderzoek: Een ongelukkig huwelijk

Authors:

Abstract

Ethische adviescommissies zijn een relatief onbekend fenomeen binnen hogescholen. De laatste jaren gaan stemmen op om ook praktijkgericht hbo-onderzoek te beoordelen op hun ethische merites. Teveel wordt de loftrompet gestoken over de voordelen die ethische adviescommissies zouden bieden. Ze zouden bewustzijn over ethische normen en wettelijke verplichtingen bevorderen en daardoor de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek bewaken. Praktijkervaringen uit Australië en inzichten uit de literatuur laten echter zien dat het weleens een ongelukkig huwelijk kan worden tussen ethische adviescommissies en praktijkgericht onderzoek.

Keywords:

Ethische adviescommissiespraktijkgericht onderzoekethics creephogescholenparticipatief onderzoek
  • Year: 2018
  • Volume: 27 Issue: 2
  • Page/Article: 24-29
  • DOI: 10.18352/jsi.548
  • Published on 26 Mar 2018
  • Peer Reviewed