Articles

Achieving happiness at care farms in the Netherlands

Authors:

Abstract

Achieving happiness at care farms in the Netherlands

Care farms in the Netherlands, also known as social farms, are thought of as valuable day services centres, and sometimes as residential care providers, for highly diverse and mixed groups. This article is about the features of happiness at care farms. The main question is: what is the potential for achieving happiness at care farms in the Netherlands? Psychologist Ap Dijksterhuis’ theory on the components of happiness serves as a conceptual framework. Based on a literature study examining the qualities and values of care farms, the features of happy living at care farms in the Netherlands are described and illustrated with examples from three present-day practices. The care farmers were interviewed about their ideas and methods in relation to contributing to a good and happy life for care farm participants. This ideal life is mainly accomplished by means of: a stimulating flow of experiences in (farm-based) activities, emphasizing a connection with others and with nature; and providing farm-based products and services to the surrounding community.

 

Werken aan geluk op zorgboerderijen in Nederland

Zorgboerderijen in Nederland worden gewaardeerd als dagbesteding, soms als woon- of logeervorm, voor zeer diverse en gemengde doelgroepen. Dit artikel gaat over de bijzondere, waardevolle aspecten van de zorgboerderij. De centrale vraagstelling luidt: Welk potentieel heeft de zorgboerderij in Nederland om bij te dragen aan geluk? De theorie over bouwstenen van geluk van psycholoog Ap Dijksterhuis dient als conceptueel raamwerk. Aan de hand van literatuurstudie naar de kwaliteiten en waarden van de moderne zorgboerderij, geïllustreerd met kwalitatieve casestudies van drie actuele geselecteerde praktijken worden de kenmerken beschreven van het goede en gelukkige leven op zorgboerderijen in Nederland. De zorgboeren zijn geïnterviewd over hun ideeën en methoden om bij te dragen aan een goed en gelukkig leven voor hun deelnemers. Dit krijgt hoofdzakelijk vorm door te streven naar flowervaringen in het (boerderij)werk, door verbonden te zijn met elkaar en de natuur en door verbonden te zijn met de omliggende samenleving via de producten en diensten van het boerderijwerk.

Keywords:

Care farmssocial farmsgreen caresubjective wellbeinghappinessvalue configurations
  • Year: 2018
  • Volume: 27 Issue: 6
  • Page/Article: 4-23
  • DOI: 10.18352/jsi.545
  • Published on 17 Oct 2018