Articles

Examining the voluntary deployment of people without a disability on behalf of people with disabilities: "Verwenzorg" ("LC") as an example

Authors:

Abstract

Examining the voluntary deployment of people without a disability on behalf of people with disabilities: “Verwenzorg” (“LC”) as an example

In the Netherlands, a transformation is taking place from the traditional welfare state to a civil society with active citizens. The aim of this study is to give an example of citizens’ commitment to their fellow citizens. The phenomenon of Love and tender Care, or LC, (which is known as “Verwenzorg” in Dutch) as a case example was studied. This article examines what motivates volunteers to become actively involved in the lives of others and what results volunteering has for the involved clients. Volunteers (N=10) and clients, their relatives and/or caregivers (N=7) were asked about their motivations and experiences and the perceived benefits and possible negative outcomes of LC. The motivations of and benefits for volunteers appear to be intertwined and involve both altruistic and self-interested aspects. There appears to be a certain reciprocity between giving and receiving, but it is a fragile relationship. Clients experience benefits, but also sometimes have less positive experiences, possibly because of a lack of adaptation to the (individual) client. To enhance and sustain the voluntary deployment of people without a disability on behalf of people with disabilities, organizations should embrace initiatives like LC as a visionary manifestation of the participation society.

 

Onderzoek naar vrijwilligerswerk van mensen zonder een verstandelijke beperking aan mensen met een verstandelijke beperking: Verwenzorg als casus

In Nederland is een transformatie gaande van een traditionele verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Het doel van deze studie is om een praktijkvoorbeeld te geven van betrokkenheid van burgers bij hun medeburgers, door het bestuderen van het fenomeen verwenzorg. Er werd onderzocht wat vrijwilligers motiveert en stimuleert om zich in te zetten voor hun medemens en wat dit oplevert voor de betrokken cliënten. Vrijwilligers (N=10) en cliënten, hun naasten en zorgverleners (N=7) werd gevraagd naar hun motivatie en ervaring, ervaren baat en eventuele negatieve uitkomsten van verwenzorg. Uit het onderzoek komt naar voren dat de drijfveren van en opbrengsten voor vrijwilligers met elkaar verweven lijken en zowel altruïstische als op eigenbelang gerichte aspecten bevatten. Verder komt er een wederkerigheid tussen geven en ontvangen naar voren, hoewel deze kwetsbaar blijkt. Cliënten ervaren baat bij het ontvangen van verwenzorg. Zij rapporteren echter ook minder positieve ervaringen, mogelijk vanuit een gebrek aan afstemming op de (individuele) cliënt. Om vrijwilligerswerk van mensen zonder een verstandelijke beperking aan mensen met een verstandelijke beperking te waarborgen en te stimuleren, zouden organisaties initiatieven als verwenzorg kunnen omarmen als een vooruitstrevende vorm van deelname aan de participatiesamenleving. 

Keywords:

Verwenzorgintellectual disabilityreciprocityparticipation societymotivation
  • Year: 2018
  • Volume: 27 Issue: 1
  • Page/Article: 48-66
  • DOI: 10.18352/jsi.534
  • Published on 19 Feb 2018
  • Peer Reviewed