Articles

Waarom raast dat volk zo? Theodore Dalrymple en het opgelegde vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid

Authors:

Abstract

Ruim tweehonderd jaar na de geboorte ervan krijgt het begrip civil society de scherpe kantjes die het verdient. Het kent vandaag vijf grondvormen, aldus Herman van Gunsteren, hoogleraar politieke theorieën en rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden (1998). Klassiek liberaal is de idee dat burgers voluntary associations kunnen aangaan met andere burgers en zo de politiek en de economie op afstand houden. Civil society kan, ten tweede, slaan op gezamenlijke verantwoordelijkheden, vormgegeven in pleidooien voor geborgenheid en autonomie in eigen kring én een terugtrekkende overheid, zoals verwoord in het (Amerikaanse) communitarisme.
  • Year: 2006
  • Volume: 15 Issue: 4
  • Page/Article: 27-32
  • DOI: 10.18352/jsi.53
  • Published on 29 Dec 2006
  • Peer Reviewed