Articles

The Munchausen paradigm for deprived neighbourhoods: pulling yourself out of the swamp of deprivation

Authors:

Abstract

The Munchausen paradigm for deprived neighbourhoods: pulling yourself out of the swamp of deprivation

Since the 1980s, many initiatives have attempted to tackle the deprivation currently experienced in South Rotterdam. Efforts have been made to attract creative workers and, in a counter-reaction, other initiatives have aimed to encourage the creative talents of poorer residents to strengthen their economic position. One example of this is Freehouse, which has established projects in the Afrikaanderwijk, including a neighbourhood cooperative. Our article addresses two questions: 1) What are the effects of the Freehouse projects on the economic position of residents of the Afrikaanderwijk? and 2) Which insights do our results provide into the possible effects of local government policies that rely on citizens playing an active role? Although the economic effects of the projects were limited, our study reveals that citizens’ initiatives, such as the Afrikaander Cooperative, can help residents gain employment. In order to succeed, these initiatives should not be hindered by obstructive regulations, and they should include input from the residents who function as staff. However, in deprived neighbourhoods, many residents require support to be able to contribute to citizens’ initiatives, and cannot be expected to act like Baron Münchausen and pull themselves out of the swamp of deprivation by their own hair.

 

Het Münchausen paradigma voor achterstandswijken: jezelf uit het moeras van achterstand trekken

Sinds de jaren 80 hebben veel initiatieven geprobeerd het achterstandsniveau in Rotterdam Zuid te verminderen. Verschillende initiatieven waren gericht op het aantrekken van creatieve professionals. Als tegenreactie stimuleerden andere initiatieven de creatieve talenten van arme wijkbewoners teneinde hun economische positie te versterken. Een voorbeeld hiervan is Freehouse, dat projecten in de Afrikaanderwijk startte, waaronder de oprichting van een wijkcoöperatie. In dit artikel staan twee vragen centraal: 1) Wat zijn de effecten van de projecten van Freehouse op de economische positie van bewoners van de Afrikaanderwijk? en 2) Welke inzichten bieden onze resultaten in de mogelijke effecten van lokaal overheidsbeleid dat uitgaat van een actieve rol van burgers? Hoewel de economische effecten van de projecten beperkt waren, laat ons onderzoek zien dat burgerinitiatieven zoals de Afrikaanderwijk Coöperatie wijkbewoners kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van werk. Om dit met succes te kunnen doen moeten deze initiatieven niet worden gehinderd door belemmerende regelgeving en moeten zij input krijgen van bewoners die als staf fungeren. In een achterstandswijk hebben veel bewoners echter ondersteuning nodig om te kunnen bijdragen aan zulke burgerinitiatieven. Van hen kan niet worden verwacht dat zij zich zoals Baron von Münchausen aan hun eigen haren uit het moeras van achterstand trekken.

Keywords:

Citizens’ initiativework and incomecreative entrepreneurshiprole of the local governmentsocial policydistance from the labour market
  • Year: 2017
  • Volume: 26 Issue: 2
  • Page/Article: 27-42
  • DOI: 10.18352/jsi.526
  • Published on 15 Jun 2017
  • Peer Reviewed