Students Work

Verhaal achter vrijwilligerstoerisme

Authors:

Abstract

Verhaal achter vrijwilligerstoerisme

Vrijwilligerstoerisme is een groeiende sector. Per jaar reizen ruim 7000 Nederlandse vrijwilligers af naar ontwikkelingslanden met als doel zichzelf te ontwikkelen, kennis te maken met een andere cultuur en zich in te zetten voor een project. Vrijwilligerstoerisme is vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland voor een bepaalde periode. Vrijwilligers kunnen via een gespecialiseerde reisorganisatie tegen bemiddelingskosten in contact komen met projecten of programma’s die weinig toelatingseisen hanteren. De meest voorkomende vorm van vrijwilligerstoerisme betreft werken met kwetsbare kinderen in tehuizen. Door de groeiende vraag naar vrijwilligerstoerisme met kinderen is het aantal kindertehuizen in ontwikkelingslanden gestegen. Gebleken is dat 75% van de weeskinderen in kindertehuizen in werkelijkheid geen wees is. In 50% van de gevallen zijn de omstandigheden thuis voldoende om daar op te groeien. Door de snel wisselende contacten met internationale vrijwilligers lopen deze kinderen een vergroot risico op hechtings- en ontwikkelingsproblemen. De opname in tehuizen staat haaks op de internationale richtlijnen die zijn vastgesteld in het Verdrag inzake Rechten van het Kind, waarbij elk kind het recht heeft om binnen de eigen familie en/of omgeving op te groeien als de omstandigheden dit toelaten. Better Care Network Netherlands heeft richtlijnen opgesteld voor reisorganisaties om de belangen van het kind te waarborgen. Het blijkt dat 55% van de reisorganisaties geen erkende richtlijnen hanteert ter verbetering van vrijwilligerswerk met kinderen in ontwikkelingslanden. Het vrijwilligerstoerisme lijkt een winstgevende industrie te worden waarin voorbij wordt gegaan aan het humanitaire doel van verantwoord vrijwilligerswerk. Door middel van literatuuronderzoek en eigen ervaringen wordt ingegaan op de vraag: in hoeverre is vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden verantwoord? Aan de hand van deze vraag worden er aanbevelingen gedaan om het welzijn van kinderen en hun omgeving te kunnen waarborgen.

 

Story behind voluntourism

Voluntourism, volunteering abroad for a certain period of time, is a growing industry. Every year, more than 7000 Dutch volunteers travel to developing countries to learn about their cultures, to contribute to charity projects, and for personal development. Specialized travel agencies charge fees to connect volunteers with projects with few eligibility requirements.

 

Volunteering in orphanages with vulnerable children is the most common type of voluntourism. As a consequence of the growing demand for voluntourism with children, the number of orphanages in developing countries has increased. However, it has been shown that 75% of children in orphanages are in fact not orphans but still have one or both parents. Moreover, in more than 50% of these cases the living conditions at home are sufficient for the child to be able to grow up in the family environment. Inclusion of these children in orphanages is against the international guidelines defined in the Convention of the Rights of the Child, which state that every child has the right to grow up in their home environment when conditions permit. Because of the transient nature of the volunteering projects and the constantly changing international volunteers, children in orphanages have an increased risk for developing attachment and other developmental problems.

 

To protect the wellbeing of these children and improve sustainable volunteering with vulnerable children in developing countries, Better Care Network Netherlands has developed guidelines for travel agencies specialized in voluntourism. However, 55% of travel agencies do not incorporate these guidelines in their policies. Voluntourism seems to be turning into a profit-driven industry where the humanitarian and sustainable aspects of volunteering are no longer the primary focus.

 

Drawing on existing literature and personal experiences, this article aims to provide an answer to the question: to what extent is voluntourism with vulnerable children in developing countries ethically responsible? Recommendations are made to improve the wellbeing of children and their environment.

Keywords:

Voluntourismtourismattachment problemsinternational developmentvolunteer workguidelines for volunteeringorphanagesvolunteering abroad
  • Year: 2017
  • Volume: 26 Issue: 1
  • Page/Article: 70-82
  • DOI: 10.18352/jsi.514
  • Published on 16 Mar 2017
  • Peer Reviewed