State-of-the-art article

Lectoraat professionalisering van de agogische beroepen en vaktherapeuten in de gezondheidszorg

Authors:

  • Year: 2007
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Page/Article: 65-67
  • DOI: 10.18352/jsi.51
  • Published on 29 Mar 2007
  • Peer Reviewed