Books

Werk in uitvoering: de verbouwing van de verzorgingsstaat?

Authors:

Abstract

Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold & Marcel Ham (Eds.). Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering. Amsterdam: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken/Van Gennep, 2016, 191 p., €19,90. ISBN 978 94 6164 4152

Keywords:

books
  • Year: 2016
  • Volume: 25 Issue: 4
  • Page/Article: 62-68
  • DOI: 10.18352/jsi.503
  • Published on 22 Dec 2016
  • Peer Reviewed