Articles

Community Care and the Care Transition in the Netherlands

Authors:

Abstract

“Community care” en de zorgtransitie in Nederland
De transitie in de gezondheidszorg in Nederland is al jaren een centraal thema in de politiek en het maatschappelijke debat. De recente veranderingen vereisen (opnieuw) aandacht in onder andere onderzoek en onderwijs. In dit artikel reflecteren we op de ideologie en doelen die schuilen achter de transitie in Nederland en linken we deze naar het onderzoek en onderwijs dat georganiseerd wordt door het lectoraat Community Care. Wat betekent het “nieuwe denken” van de transitie voor het Community Care gedachtegoed in relatie tot onderwijs en onderzoek?
Het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam houdt zich bezig met verschillende onderzoeksonderwerpen verdeeld onder drie stromingen: informele zorg, sociale inclusie en netwerkversterking. Binnen deze drie onderzoekslijnen wordt er gefocust op zorg door de samenleving en hoe dit gelinkt kan worden aan professionele zorg. In dit artikel zetten we uiteen waarom dit relevant is in onderzoek en onderwijs, zeker wanneer de transitie in Nederland eens temeer benadrukt dat zorg in en door de samenleving belangrijk is, en de rol van de zorgprofessional verandert. Tot slot reflecteren we op de manieren waarop we dit gedachtegoed en het huidige zorgbeleid kunnen vertalen in onderwijs voor studenten die later in het sociaal- en zorgdomein werkzaam zullen zijn. 

Community Care and the Care Transition in the Netherlands

The transition taking place within the Dutch healthcare system has been a central theme in politics and public debate for decades. The recent changes again demand the full attention of researchers and educators in the field. In this article, we reflect on the current ideology and goals of the transition and link these to the range of ideas that lie behind the ideal of “community care”. Additionally, we pose the question of what these changes may mean for research and education within the social care domain in general and for our research group in particular. The AUAS Community Care Research Group covers a variety of research topics that are clustered into three “streams”: informal care, social inclusion and network strengthening. Within these streams, we focus on care by society and link this to professional caregiving.

 

We will also explain why our research interests are specifically relevant in the context of the transition of the healthcare system, as this transition explicitly accentuates the importance of a “caring society” and thus a change in role for the care professional. We will also reflect on how we can best translate our research results into the curriculum of education programmes for students who will soon work as professionals in the social and/or care domains.

Keywords:

TransitionCare System of NetherlandsCare by SocietyCommunity Care
  • Year: 2016
  • Volume: 25 Issue: 4
  • Page/Article: 27-41
  • DOI: 10.18352/jsi.488
  • Published on 22 Dec 2016
  • Peer Reviewed