Innovations in Social Practice and Education

Playing for Success: Naschools aanbod in een topsportomgeving

Authors:

Abstract

Dit artikel is een beschrijving van het naschoolse programma Playing for Success (PfS) en de beoogde werkzame elementen binnen dit programma, dat plaatsvindt in een aansprekende omgeving, meestal het stadion van een topsportvereniging. De doelstelling van PfS is een stimulans geven aan de ontwikkeling van zogenoemde soft skills van jongeren tussen negen en veertien jaar, die om sociaal-emotionele redenen minder goed presteren op school dan zij zouden kunnen.
  • Year: 2015
  • Volume: 24 Issue: 4
  • Page/Article: 75-79
  • DOI: 10.18352/jsi.468
  • Published on 17 Dec 2015
  • Peer Reviewed