Articles

Nieuwe maatschappelijke uitdagingen en handelingsstrategiën op lokaal niveau: Verslag studiedag Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie 27 april 2006

Authors:

Abstract

Hoe organiseren we effectieve sociale interventies? Hoe kan professioneel handelen het best worden gekoppeld aan informele steunsystemen? Welke competenties, aansturing en kennis hebben medewerkers nodig om de juiste strategische en inhoudelijke keuzen te kunnen maken? Hoe kunnen we (preventieve) interventies op een zorgvuldige manier verantwoorden, zonder ons te verliezen in kwantitatieve gegevens?
  • Year: 2006
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Page/Article: 39-52
  • DOI: 10.18352/jsi.46
  • Published on 29 Jun 2006
  • Peer Reviewed