Articles

Egoloos hulpverlenen en de jeugdgezondheidszorg. Een verkenning van mogelijkheden

Authors:

Abstract

Egoless care and Preventive Youth Health Care. An exploration of possibilities

Egoless care is a relatively unknown concept in Dutch Preventive Youth Health Care (PYHC).his article is the result of a study into the concept of “egoless care” coined by Gerritsen andits capabilities for PYCH. Egoless care builds on a paradigm of indirect makeability; families and communities are mobilized to make a plan themselves, professionals support and encourage this process. Egoless care provides the opportunity to take a different approach of referring children, youth and families to specialized care and to reduce medicalization in preventive youth health care practices. The concept of egoless care refers, however, to a classic care practice and must be tailored to the preventive nature of PYHC. An orientation on egoless care means a lesson in humility; it brings a critical stance to all forms of normalization and control the State imposes via PYHC practices.

Egoloos hulpverlenen en de Jeugdgezondheidszorg. Een verkenning van mogelijkheden

Egoloos hulpverlenen is een relatief onbekend begrip in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit artikel is een weerslag van een onderzoek naar het begrip “egoloos hulpverlenen” van Gerritsen en de mogelijkheden ervan voor de JGZ. Egoloos hulpverlenen bouwt voort op een paradigma van indirecte maakbaarheid; primaire groepen worden gemobiliseerd om zelf een plan te maken en de professional ondersteunt en stimuleert dit proces. Egoloos hulpverlenen biedt de JGZ mogelijkheden om het toeleiden van kinderen, jongeren en families naar de tweedelijns instellingen anders aan te pakken en het medicaliseren in de jeugdsector terug te dringen. Het begrip refereert echter nog aan een klassieke hulpverleningspraktijk en moet toegesneden worden op het preventieve karakter van de JGZ. Een oriëntatie op egoloos hulpverlenen betekent een lesje in bescheidenheid: het brengt een kritische doordenking met zich mee van alle vormen van normalisering en controle die de JGZ van staatswege op zich neemt.

 


 


Keywords:

Egoless carePreventive Youth Health CaremakeabilityFoucaultvertical epistemologieshorizontal epistemologiesvertical moralityhorizontal moralityco-creationEgoloos hulpverlenenJeugdgezondheidszorgindirecte maakbaarheid
  • Year: 2015
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Page/Article: 47-61
  • DOI: 10.18352/jsi.444
  • Published on 15 Jun 2015
  • Peer Reviewed