Articles

In memoriam Max van der Kamp

Authors:

Abstract

Het aardige van de andragogiek is dat ze geen onderdak heeft gekregen of gezocht in de Ivoren Toren van de Academie, maar te velde is getrokken op zompige, moeilijk toegankelijke contreien en nooit te beroerd was om zich in te laten met daklozen en onbehuisden die minder in Harmonie met hun omgeving leven.
  • Year: 2007
  • Volume: 16 Issue: 4
  • Page/Article: 5-6
  • DOI: 10.18352/jsi.43
  • Published on 29 Dec 2007
  • Peer Reviewed