Articles

Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

Authors:

Abstract

Online help policy in Flanders

Since the beginning of this century, clients and patients are looking online for help and care. Welfare services and health care organisations in Flanders therefore developed online support, first hesitatingly, but in the last five years more and more explicitly. The Flemish Government supports a number of online help initiatives – most of them after incidents (for example the growing suicide rate or sexual abuse) – but a policy framework for online help is still missing. For this reason the Flemish Secretary of Welfare, Healthcare and Family issued a project in order to prepare a new  policy on Flemish online help. In collaboration with welfare services and healthcare organizations, Artevelde University College Ghent developed a policy framework for online help in Flanders. Four key issues are: a bottom-up approach to online help development; the development of education programmes on online help skills; the formal recognition of online help and the structural embedding of online help in welfare and healthcare organisations. Meanwhile, the Secretary found necessary political support to realise a Flemish online help policy plan including those key issues.

Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

Sinds begin deze eeuw zoeken hulpvragers meer en meer online naar hulp en zorg. Welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelden een onlinehulpaanbod. Eerst schoorvoetend, maar de laatste vijf jaar steeds uitdrukkelijker. De Vlaamse overheid ondersteunde hier en daar een onlinehulpinitiatief – vooral na maatschappelijke incidenten (zoals het groeiend zelfdodingscijfer of seksueel misbruik) – maar een globaal kader voor onlinehulpbeleid in Vlaanderen ontbrak. Daarom gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juni 2013 een onderzoeksopdracht om beleidsaanbevelingen voor een Vlaams actieplan onlinehulp te formuleren. Vanuit de Arteveldehogeschool werd in nauwe samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties draagvlak gezocht voor een referentiekader voor onlinehulpbeleid. Kernpunten daarvan zijn: onlinehulp uitbouwen van onderuit; kennismaken met onlinehulpmogelijkheden en onlinehulpcompetenties; barrières voor de erkenning van onlinehulp wegwerken en onlinehulp inbedden in het beleid van welzijns- en zorgorganisaties. De minister vond intussen politiek draagvlak, zodat hij deze voorstellen in een Vlaams actieplan onlinehulp kan omzetten.

Keywords:

Online helpwelfare servicesonline help policyframework for online helpOnlinehulpwelzijnswerkonlinehulpbeleidbeleidskader onlinehulp
  • Year: 2014
  • Volume: 23 Issue: 4
  • Page/Article: 39-59
  • DOI: 10.18352/jsi.424
  • Published on 22 Dec 2014
  • Peer Reviewed