Articles

Transforming youth care through online simulation gaming. Aligning the positions of practitioners and observers

Authors:

Abstract

Transforming youth care through online simulation gaming. Aligning the positions of practitioners and observers

The youth care service in the Netherlands is currently undergoing a major transition from national and regional finance and control to localized regulation and responsibility. The aim is to initiate a transformation towards greater intervention value and to support greater self-reliance in social networks. Effective youth care depends largely on the quality of the network exchange. If efficiency is our concern, we should look into the methods and techniques of network exchange. When it comes to solving hard problems, the significance of situational knowledge construction and network coordination must not be underrated. Professional deliberation is directed toward understanding, acting and analysis. We need smart and flexible ways to direct systems information from practice to network reflection, and to guide results from network consultation to practice.This article presents a proposal for a case study, as a follow-up to a recent dissertation about online simulation gaming for youth care network exchange (Van Haaster, 2014). The results of that research show that it is a valuable exercise to model intricate issues from practice using simulation game design and that youth care professionals appreciate the relevance, usability and usefulness of this new tool. The question in this paper is how to develop a practicable approach using online simulation gaming to improve patterns of action and reflection on dilemmas and hard-to-solve problems in youth care practice. Child-rearing conditions and family behaviour are usually enhanced through sequences of exploration, experimentation and evaluation. Step-by-step progressions are characterized by balancing acting and thinking. The author elaborates this observation through a model that alternates acting in practice with retrospect and prospect reflection in online game sessions.

Online simulatiegames voor de ondersteuning van de transformatie van de jeugdzorg. Het nauwkeurig afstemmen van praktijkuitvoering en reflectie.

Een belangrijk doel van de huidige transformatie van de jeugdzorg in Nederland is om werkprocessen zodanig te verbeteren, dat zij zowel tegemoet komen aan de toenemende hulpvraag als aan de politieke ambitie van het vergroten van de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid voor zorgtaken van families en sociale netwerken. Daarvoor zijn nieuwe methoden en hulpmiddelen nodig. Dit artikel beschrijft een casestudy-voorstel voor online simulatie gaming als vorm van kennisuitwisseling over complexe vraagstukken binnen de jeugdhulp. Er wordt doorgegaan op eerder onderzoek (Van Haaster, 2014), dat aantoont dat het mogelijk is ingewikkelde kwesties uit te werken in geschikte game modellen. In dat onderzoek geven jeugdzorgprofessionals aan dat de betreffende methode relevant, bruikbaar en nuttig is voor de uitwisseling van kennis over vooral complexe vraagstukken. Dit artikel werkt een casestudystrategie uit voor implementatie, experimentatie en empirisch onderzoek, waarin posities van uitvoering en reflectie op elkaar worden afgestemd. Het handelen in de praktijk is input voor reflectie in online simulatie sessies. De uitkomsten uit sessies zijn input voor nieuwe stappen op weg naar verbetering. Actie en reflectie wisselen elkaar af, tot het gewenste resultaat is bereikt.

 

Keywords:

  • Year: 2014
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Page/Article: 5-25
  • DOI: 10.18352/jsi.414
  • Published on 19 Sep 2014
  • Peer Reviewed